Biosfera     Klíma     Hospodarstvo  
 
  Biosféra   Klíma   Hospodárstvo  
 

Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná

  Tesná blízkosť rovníka znamená, že teplota v Kolumbii behom roka kolíše iba málo. Mení...   Hlavné nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy  
 
  HLAVNÉ MENU  
 
  všeobecné informácie
povrch
vodstvo
klíma
pôda
biosféra
história
obyvateľstvo
hospodárstvo
 
 
 
 
Biosféra
    
 
Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi – v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Rozmanitosťou fauny a flóry ju predbehne iba Brazília. Kolumbia je pri tom sedem krát menšia ako jej sused. Hojnosť zapríčiňuje prítomnosť viacerých klimatických zón a mikroklím. Tu došlo k vytvoreniu pestrej palety rôznych prirodzených prostredí a biologických ostrovov, v ktorých sa život vyvíjal nezávisle od okolitého prostredia.
ptak
V Kolumbii má svoj domov jaguár, ocelot, pekari páskovaný, tapír, jeleň, pásovec, medveď okuliarnatý a početné druhy opíc, ak spomenieme len niekoľko z viac ako 300 druhov cicavcov. Bolo tu zaznamenaných viac ako 1900 rôznych druhov vtákov (okolo 20% z celkového počtu vtáčích druhov na zemi), od majestátneho kondora andského až po maličkého kolibríka . A samozrejme aj rozsiahly kolumbijský riečny systém a pobrežné vody prekypujú vodnou faunou a flórou.

Kolumbijské rastlinstvo je takisto obdivuhodné, veď iba samotných orchideí tu rastie okolo 3000 druhov. Národné herbáre opísali viac ako 130 000 rôznych typov rastlín to vrátane mnoho endemických druhov. Toto prírodné bohatstvo pritom neodhaluje celú pravdu, pretože veľké územie krajiny, ako napríklad neprístupné časti amazonského pralesa, ešte nikdy neboli botanikmi preskúmané.

V Kolumbii sa nachádza 34 národných parkov a tucet ďalších štátom spravovaných prírodných rezervácii. Ich celková plocha predstavuje 7,9% územia celej Kolumbie.
 
 
Partneri
    

xxxxx

© ARR design N-games