Biosfera     Klíma     Hospodarstvo  
 
  Biosféra   Klíma   Hospodárstvo  
 

Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná

  Tesná blízkosť rovníka znamená, že teplota v Kolumbii behom roka kolíše iba málo. Mení...   Hlavné nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy  
 
  HLAVNÉ MENU  
 
  všeobecné informácie
povrch
vodstvo
klíma
pôda
biosféra
história
obyvateľstvo
hospodárstvo
 
 
 
 
História
    
 
V predšpanielskom období bola Kolumbia osídlená prevažne primitívnymi indiánskymi kultúrami. Výnimkou boli Čibčovia, žijúci na náhornej plošine v strednej Kolumbii. V 15. - 16. storočí vytvorili jednu z najvyspelejších kultúr. Španieli sa prvý krát plavili pozdĺž severného pobrežia Kolumbie okolo roku 1500. V roku 1510 tu založili prvú stálu osadu na americkom kontinente (Darién). Španieli dobyli bez väčšieho odporu celú ríšu Čibčov v roku 1541. Terajšie hlavné mesto Santa Fé de Bogotá bolo založené v roku 1538 a v roku 1717, sa stalo hlavným mestom španielskeho miestokráľovstva „Nová Granada“ (zahŕňalo dnešnú Venezuelu, Ekvádor a Panamu).

V priebehu ľudového povstania v Bogote sa v júli 1810 ustanovila revolučná junta a 5. 4. 1811 vyhlásila nový štát Cundinamarca. Zvyšok kolónie sa v novembri 1811 spojil do federálneho štátu a tento o dva roky neskôr proklamoval nezávislosť. Pod vplyvom Simóna Bolívara sa Cundinamarca pripojila k federácii. V rokoch 1815 - 1816 Španieli znovu dobyli väčšinu územia, avšak v auguste 1819 boli porazení a 17. 12. 1819 bola vyhlásená ústava nového federálneho štátu Veľká Kolumbia (zahŕňal Novú Granadu, Venezuelu, Ekvádor a od roku 1821 Panamu). Federácia sa rozpadla v roku 1830.

Od vzniku republiky v roku 1819, Kolumbia prechádzala viacerými obdobiami zvýšených konfliktov. Dôvodmi boli dohody o rozdelení moci medzi liberálmi a konzervatívcami, neefektívny právny systém a hlboké sociálne rozdiely. Tieto príčiny viedli na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia k vzniku gerily, rozpútaniu občianskej vojny a rastu organizovanej zločinnosti. Úsilie dostať pod kontrolu organizovaný zločin bolo v podstate dodnes neúspešné.

Od polovice osemdesiatych rokov musí kolumbijská vláda čeliť rôznym gerillovým skupinám a narkomafii, čo je sprevádzané opakovaným vyhlasovaním výnimočného stavu. Najznámejšími povstaleckými skupinami sú Ozbrojené revolučné sily Kolumbie a prokubánská Národná oslobodenecká armáda. 1.1. 1995 uzavrela Kolumbia s Mexikom a Venezuelou zmluvu o voľnom obchode. V posledných prezidentských voľbách (máj 2002) zvíťazil Á. Uribe (v úrade je od augusta 2002), ktorý rozvinul podstatné vojenské operácie proti drogovému terorizmu, ľavicovej gerile (FARC, ELN) a pravicovým polovojenským skupinám AUC.
 
 
Partneri
    

xxxxx

© ARR design N-games