Biosfera     Klíma     Hospodarstvo  
 
  Biosféra   Klíma   Hospodárstvo  
 

Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná

  Tesná blízkosť rovníka znamená, že teplota v Kolumbii behom roka kolíše iba málo. Mení...   Hlavné nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy  
 
  HLAVNÉ MENU  
 
  všeobecné informácie
povrch
vodstvo
klíma
pôda
biosféra
história
obyvateľstvo
hospodárstvo
 
 
 
 
Hospodárstvo
    
 
- nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy,- priemysel: spracovanie ropy, výroba textilu, potravín, železa a ocele

- najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny: káva, banány, cukrová trstina, kakao, bavlník

- vo vysočinách: zemiaky, ryža, kukurica, jačmeň- obživa obyvateľstva- export-

  orchidey - národný kvet Kolumbie

- centrum nelegálnej produkcie a obchodu s drogami

- poľnohospodárstvo (13,4%), priemysel (32,1%), služby (54,5%)

 
 
Partneri
    

xxxxx

© ARR design N-games