Biosfera     Klíma     Hospodarstvo  
 
  Biosféra   Klíma   Hospodárstvo  
 

Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná

  Tesná blízkosť rovníka znamená, že teplota v Kolumbii behom roka kolíše iba málo. Mení...   Hlavné nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy  
 
  HLAVNÉ MENU  
 
  všeobecné informácie
povrch
vodstvo
klíma
pôda
biosféra
história
obyvateľstvo
hospodárstvo
 
 
 
 
Pôda
    
 
Amazónia, východná náhorná plošina, tichooceánsku nížinu a vlhké náveterné svahy hôr do výšky 1000 m (horské pásmo) pokrýva vlhký tropický les (hylea ) na podzolových lateritových pôdach. Typickým predstaviteľom rastlinného sveta v tomto pásme sú rôzne druhy paliem, kaučukovníkov, kakaovníkov a stoviek ďalších stromov ovinutých lianami, tvoriacimi neprechodnú džungľu.

Na východe Kolumbie, severne od rieky Guaviare , začína savana s červenozemnou lateritovou pôdou. Je zarastená vysokými trávami, ktoré dosahujú výšku až 2 metrov a v dobe sucha vysýchajú. Medzi týmto trávnatým porastom sa vyskytujú ojedinelé stromy – hlavne palmy. V období dažďov slúži savana ako pastvina stád dobytka, ktorý sa potom v období sucha zaháňa do vlhkých nížin alebo na horské pastvištia.

Na záveterných nížších svahoch hôr, v suchých údoliach a na severných svahoch hôr sú lesy, ktoré strácajú listy v období sucha a krovité porasty.

Neobyčajne plodnú pôdu má údolie rieky Caucy , kde sa už niekoľko storočí pestuje cukrová trstina.

V miernom pásme sa vyskytuje tzv. vosková palma (najvyššie rastúca palma na svete), chinovník, krík koka, orchidei (považované za kolumbíjske národné kvety), bambus atď. Z užitkových rastlín sa tu pestuje kávovník a kukurica .

V chladnom pásme rastú napríklad stále zelené duby a ihličnaté stromy. Veľkú časť tejto oblasti pokrývajú bambusové džungle.

V kotlinách a údoliach sa darí pšenici, jačmeňu, bôbom, zemiakom, kukurici (do 2700m).

Od výšky 3000m n.m. vystupujú hore vysokohorské lúky (páramos ) a od 4700 m n.m. nastupuje večná snehová pokrývka.
 
 
Partneri
    

xxxxx

© ARR design N-games