Biosfera     Klíma     Hospodarstvo  
 
  Biosféra   Klíma   Hospodárstvo  
 

Kolumbia sa pýši viac rastlinnými a živočíšnymi druhmi v prepočte na km - ako ktorákoľvek iná

  Tesná blízkosť rovníka znamená, že teplota v Kolumbii behom roka kolíše iba málo. Mení...   Hlavné nerastné suroviny: uhlie, ropa, farebné kovy, železná ruda, platina smaragdy  
 
  HLAVNÉ MENU  
 
  všeobecné informácie
povrch
vodstvo
klíma
pôda
biosféra
história
obyvateľstvo
hospodárstvo
 
 
 
 
Vodstvo
    
 
Riečna sieť Kolumbie je veľmi hustá. Rieky sú živené poväčšinou vodou, pochádzajúcou z vodných zrážok a sú vzhľadom ku prudkosti toku, občasnému výskytu vodopádov či znáčným kolísanám vodnej hladiny iba čiastočne splavné alebo vôbec nesplavné.

jazeroÚzemie Kolumbie sa delí na tri prímorské oblasti. Predovšetkým je to Tichomorská oblasť , v ktorej sa vyskytujú krátke vodnaté rieky, umožňujúce plavbu s menšími plavidlami. Medzi tieto rieky zaraďujeme napr. Patia (450 km) a San Juan (380 km) . Ďalšou oblasťou je Karibská oblasť , kde hlavnou riekou je veľtok Magdalena (1550 km) s prítokmi Cauca (1350 km) a San Jorge , ďalej Sinú a Atrato (750 km) , ktoré tečú otvorenými údoliami z juhu smerom na sever medzi pohoriami And . Táto prímorská oblasť je rozsiahlejšia ako Tichomorská . Tretia, východná Atlantická oblasť , ktorej vody pochádzajú zväčša z rieky Orinoko (z plochy 400 000 km2) a z veľtoku Amazonka (z plochy 270 000 km2) , je najrozsiahlejšia. Rieky tu tečú po rozsiahlych Llanos a v selve. V Llanos sú rieky v období sucha plytké a niekedy sa menia na reťazce jazierok. V Amazónii má väčšina riek prudký kaskádový tok. K najdlhším riekam tečúcim územím Kolumbie patria Caqueta (2200 km), Pultumayo (1900 km), Magdalena (1550 km), Cauca (1015 km), Guaviare (1350 km), Apoporis (1200 km), Vaupés (1126 km) a Meta (1060 km) .

Hlavnou kolumbíjskou vodnou tepnou je rieka Magdalena , ktorá tečie v hlbokom údolí, širokom 30 – 60 km. Magdalena je najdôležitejšou vnútrozemskou cestou do vnútra And a kedysi bola jediným spojením s atlantickým pobrežím. Je splavná v dĺžke 1200 km. Plavbu po Magdalene sťažuje väčšoinou časté kolísanie stavu vodnej hladiny. Po tropických dažďoch sa rozvodňuje, zaplavuje pobrežné osady a ničí prístavné zariadenia.

V údolí Magdaleny, Atrata a na rovine atlantického pobrežia sa vyskytujú časté močiare a plytké jazierka. Sú charakteristickou súčasťou rozsiahlej nížiny v strede Karibskej nížiny , ktorá je poprepletaná spleťou ramien deltových ústi riek Magdaleny, Caucy a San Jorge . Močiarovitá a nezdravá nížina rieky Atrato bola kedysi prielivom, ktorý spojoval vody dvoch oceánov. Táto oblasť bola navrhnutá pre výstavbu medzioceánskeho prieplavu. K realizácii návrhu, ktorý je aktuálny hlavne preto, že doterajšia kapacita Panamského prieplavu už nestačí rastúcim požiadavkám, by mohlo byť použité pomocou výbuchov jadrových výbušnín.

Pozoruhodnou zvláštnosťou je mohutný vodopád Tequendama na krátkej rieke Funze (200 km) , ktorá ústi do Magdaleny. Je v blízkosti Bogoty jeho vody padajú do hĺbky 137 m.

- Caqueta (2200 km), Pultumayo (1900 km), Magdalena (1550 km), Cauca (1015 km), Guaviare (1350 km), Apoporis (1200 km), Vaupés (1126 km) a Meta (1060 km)
- Magdalena 1200 km splavných – najvýznamnejšia dopravná tepna zo severu na juh)
 
 
Partneri
    

xxxxx

© ARR design N-games